Ons kantoor

Ons notariskantoor De Randamie & Verstoep werd in 1979 opgericht en is gespecialiseerd in onroerend goed, personen- en familierecht, ondernemingsrecht en binnenscheepvaart.

Ons hechte team van (toegevoegd) notarissen en betrokken medewerkers staat onder leiding van mr. Brian R. de Randamie. We verlenen notariële diensten aan particulieren en ondernemingen.

Onze dienstverlening

Met ons team van (toegevoegd)notarissen zijn we gespecialiseerd in onroerend goed, personen- en familierecht, ondernemingsrecht en binnenscheepvaart. We werken voor particulieren en ondernemingen dagelijks aan:

• De aan- en verkoop van registergoederen

• Het vestigen van hypotheken

• Verdelingen, splitsingen in appartementsrechten, veilingen, uitgifte in erfpacht, vestigen van opstalrechten en erfdienstbaarheden,

• Advies over samenlevingsovereenkomsten, huwelijksvoorwaarden en testamenten

• Het opstellen van verklaringen van erfrecht en verdelingen daarna, afwikkeling van nalatenschappen (“boedels”)

• Het oprichten van besloten vennootschappen (B.V.’s), stichtingen, verenigingen, juridische splitsingen en fusies

• Het passeren van aandelenoverdrachten en statutenwijzigingen, maar ook aandeelhoudersovereenkomsten,

• De binnenvaart (beroepsvaart, woonboten en plezierjachten), ook zowel nationaal als internationaal

Bent u benieuwd hoe we uw belangen kunnen dienen en afspraken op de juridisch juiste wijze op papier vastleggen? Neem contact met ons op en ervaar onze specialistische kennis en uitgebreide deskundigheid.

Neem contact op