Onroerend goed

Bij de aan- en verkoop van onroerend goed schrijft de wet voor dat de notaris dient te worden ingeschakeld.

Wij helpen u met

Het opmaken van koopovereenkomsten  en het maken van akten van levering voor woningen, appartementsrechten, erfpachtrechten, bedrijfs- en kantoorgebouwen, percelen grond, recreatiewoningen en woonboten.

Het opmaken van koopovereenkomsten  en het maken van akten van levering voor woningen, appartementsrechten, erfpachtrechten, bedrijfs- en kantoorgebouwen, percelen grond, recreatiewoningen en woonboten.

Als een pand, particulier of zakelijk, van eigenaar verwisselt, bent u verplicht dit notarieel te laten vastleggen. Wij zorgen er als ervaren notariskantoor voor dat alle officiële documenten in orde zijn. Van koopcontract tot leveringsakte.

Toon meer
Toon meer

Het maken van akten van erfpachtconversie.

Het maken van akten van erfpachtconversie.

Bij erfpachtconversie gaat een stuk grond waarop erfpacht rust, over in eigendom. De juridische status van de grond wijzigt dus en dat moet notarieel worden vastgelegd.

Toon meer
Toon meer

Het vestigen van hypotheken.

Het vestigen van hypotheken.

Een hypotheek is geen kleinigheid. Het is een financiële overeenkomst waar u vaak tientallen jaren aan vast zit. Een belangrijke stap in uw leven. Het is dus zaak om dit goed geregeld en conform uw wensen vastgelegd te heb

Toon meer
Toon meer

Het splitsen van gebouwen in appartementsrechten en het wijzigen van akten van splitsing.

Het splitsen van gebouwen in appartementsrechten en het wijzigen van akten van splitsing.

De term appartementsrecht staat feitelijk voor het  aandeel (bijvoorbeeld één dertigste) dat de eigenaar van dit recht heeft in een gebouw met toebehoren. Gebouwen kunnen bij oplevering in appartementsrechten zijn gesplitst, maar dit kan ook later gebeuren.  Ook als de akte later gewijzigd wordt, moet dit bij de notaris vastgelegd worden.

Toon meer
Toon meer

De verdeling van een woning na echtscheiding en/of verbreken van de relatie.

De verdeling van een woning na echtscheiding en/of verbreken van de relatie.

Hoe vaak komt het niet voor dat na een echtscheiding het huis ‘verdeeld moet worden’ omdat dat op beider naam staat? Er moeten nieuwe eigendomsverhoudingen worden afgesproken, en misschien moet de een de ander ‘uitkopen’. De notaris zorgt dat alles goed geregeld wordt.

Toon meer
Toon meer

Veilingen van woningen en bedrijfsgebouwen.

Veilingen van woningen en bedrijfsgebouwen.

Indien de hypotheeknemer niet langer in staat is om aan de verplichtingen jegens de hypotheekverstrekker te voldoen, dan kan deze hypotheekbank er toe overgaan om aan de notaris opdracht te geven de veiling van een woning en/of bedrijfsgebouw te organiseren. Het pand wordt in het openbaar verkocht aan de hoogste bieder en de notaris is er bij om e.e.a. vast te leggen in een proces verbaal.

Toon meer
Toon meer

Plan een afspraak in

De Randamie & Verstoep Notarissen is expert op het gebied van onroerend goed. Ervaar onze deskundigheid en bel of mail gerust voor een afspraak.

Contact