Familierecht

De naam zegt het eigenlijk al: in het familierecht wordt alles geregeld tussen familieleden en partners. Het is belangrijk om bij zaken als huwelijk, voogdijschap en overlijden goed en officieel op papier te hebben staan wat er afgesproken is. Bij de notaris legt u alles conform uw wensen en afspraken vast.

Wij helpen u met

Het opmaken van uw samenlevingsovereenkomst.

Het opmaken van uw samenlevingsovereenkomst.

De naam zegt het eigenlijk al: in het familierecht wordt alles geregeld tussen familieleden en partners. Het is belangrijk om bij zaken als huwelijk, voogdijschap en overlijden goed en officieel op papier te hebben staan wat er afgesproken is. Bij de notaris legt u alles conform uw wensen en afspraken vast.

Toon meer
Toon meer

Het opmaken en/of wijzigen van uw huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Het opmaken en/of wijzigen van uw huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Trouwen op huwelijkse voorwaarden is in een aantal gevallen beter dan in gemeenschap van goederen. Zeker als een van de twee partners een bedrijf heeft. Natuurlijk kan in de relatie de wens ontstaan om de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden te wijzigen. De notaris geeft raad en zorgt dat alles goed geregeld wordt.

Toon meer
Toon meer

Het opmaken / wijzigen van uw testament.

Het opmaken / wijzigen van uw testament.

Veel mensen hebben geen testament en dat kan bij overlijden tot ongewenste situaties leiden bij de achterblijvers. Een goed testament is van belang als er kostbare of emotionele bezittingen in het spel zijn, maar ook als er andere dingen geregeld moeten worden na het overlijden. Een zorgvuldig opgemaakt en waar nodig bijgesteld testament kan heel veel zorgen en misschien zelfs ruzies voorkomen.

Toon meer
Toon meer

Het behandelen en afwikkelen van nalatenschappen, het opmaken van akten van verdeling tussen erfgenamen en het opmaken van verklaringen van erfrecht.

Het behandelen en afwikkelen van nalatenschappen, het opmaken van akten van verdeling tussen erfgenamen en het opmaken van verklaringen van erfrecht.

Ook hier geldt dat een neutrale, deskundige persoon als de notaris nalatenschappen in goede harmonie en in eerlijkheid en rechtvaardigheid kan laten verlopen. Niet zelden hebben emoties een zorgvuldige afwikkeling in de weg gestaan; de notaris zorgt dat nalatenschappen correct worden afgewikkeld en erfenissen goed worden verdeeld.

Toon meer
Toon meer

Het opmaken / wijzigen van een voogdijbenoeming

Het opmaken / wijzigen van een voogdijbenoeming

Als de ouders om wat voor reden dan ook het gezag over een minderjarige niet (langer) kunnen uitoefenen, moet een voogd benoemd worden die de verantwoordelijkheid krijgt en neemt over het kind. Dat is niet niets. De voogd (of voogden, er zijn er dikwijls twee tegelijk) moet precies weten wat de rechten, plichten en consequenties zijn.

Toon meer
Toon meer

Het opmaken van successie-aangiften

Het opmaken van successie-aangiften

Over een nalatenschap moet belasting betaald worden. Dit heet successierecht. Hierbij geldt dat hoe verder de bloedverwantschap verwijderd is, des te hoger is het te betalen successierecht. Slechts weinigen zullen thuis zijn in de aangifte van successierecht. De notaris regelt dit correct.

Toon meer
Toon meer

Plan een afspraak in

Ook op het gebied van familierecht is De Randamie & Verstoep Notarissen de deskundige bij uitstek die u graag verder helpt? Bel of mail voor een afspraak.

Contact