Ondernemings- recht

Onder ondernemingsrecht wordt dat deel van het privaatrecht verstaan, dat zich bezighoudt met bedrijven met een winstoogmerk. Iedereen die, al dan niet samen met compagnons, een eigen bedrijf start, moet zichzelf de vraag stellen, voor welke rechtsvorm hij of zij moet kiezen. Een belangrijke keuze met vaak grote consequenties. Wordt het een eenmanszaak, een v.o.f., een b.v.of een n.v.? Uiteraard is de rechtsvorm later weer te wijzigen, maar telkens is daarbij de inbreng van de notaris nodig. Ook bij bijvoorbeeld aandelenoverdacht, statutenwijzigingen of fusies speelt de notaris een belangrijke rol.

Wij helpen u met

De oprichting van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

De oprichting van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Per 1 oktober 2012 is de kapitaalbescherming vervallen zodat storting van een minimumkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig is. Het B.V.-recht is ingrijpend gewijzigd met de komst van de zogeheten “Flex-B.V.”. Het doel van de Flex-regelgeving is om het voor ondernemers eenvoudiger te maken om te kiezen voor de Flex-B.V. als rechtsvorm om hun onderneming uit te oefenen. Het privévermogen kan bij de Flex-B.V. gemakkelijk worden gescheiden van het zakelijk vermogen. De Flex-B.V. is zelf aansprakelijk voor schulden. De Flex-regels zijn per direct ingegaan en gelden in beginsel voor bestaande B.V.’s. Er is dus geen nieuwe rechtsvorm bijgekomen.

Toon meer
Toon meer

Het wijzigen van de statuten.

Het wijzigen van de statuten.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de statuten van een onderneming gewijzigd moeten worden.  Ook dat moet notarieel worden vastgelegd. Het is belangrijk dat dit precies aansluit bij de gemaakte afspraken tussen de vennoten of directeuren.

Toon meer
Toon meer

De uitgifte en de overdracht van aandelen.

De uitgifte en de overdracht van aandelen.

Anders dan bij een n.v., waar de aandelen doorgaans vrij verhandelbaar zijn, moet de aandelenverdeling in een b.v. altijd bij de notaris worden vastgelegd. Ook bij wijzigingen in de aandelenverhouding en bij de overdracht van aandelen dient de notaris te worden ingeschakeld.

Toon meer
Toon meer

De oprichting van een stichting of vereniging en het wijzigen van de statuten van de stichting of vereniging.

De oprichting van een stichting of vereniging en het wijzigen van de statuten van de stichting of vereniging.

Ook bij de oprichting van een stichting, en in een aantal gevallen bij de oprichting van een vereniging, is de notaris benodigd. Ook een stichting of een vereniging is namelijk een rechtspersoon. Wil de vereniging  of stichting de statuten wijzigen, dan dient dat opnieuw te worden vastgelegd bij de notaris. Voor een vereniging geldt dat, indien de vastlegging via de notaris plaatsvindt, de rechtsgevolgen anders zijn dan wanneer de vereniging niet bij notariële akte is opgericht.

Toon meer
Toon meer

Fusies en splitsingen van rechtspersonen.

Fusies en splitsingen van rechtspersonen.

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag in het bedrijfsleven. Achter een klein krantenberichtje zit een grote hoeveelheid werk en documenten. Een bedrijf neemt een ander bedrijf over of de twee besluiten samen, onder één identiteit verder te gaan. Ook delen van bedrijven worden afgestoten en overgenomen. Een bestaand bedrijf wordt dan gesplitst, de notaris zorgt dat alles correct wordt vastgelegd.

Toon meer
Toon meer

Het opstellen van firmacontracten voor een vennootschap onder firma.

Het opstellen van firmacontracten voor een vennootschap onder firma.

Een vennootschap onder firma (v.o.f.) vereist een vennootschapsovereenkomst tussen de diverse vennoten. Het is van groot belang om ook de voorwaarden en afspraken binnen de v.o.f. nauwkeurig te laten vastleggen, want het gaat vaak om serieuze geldbedragen en de vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk. De Randamie & Verstoep zorgt ook hier voor de juiste basis.

Toon meer
Toon meer

Plan een afspraak in

Wilt u ook gebruik maken van onze expertise op het gebied van ondernemingsrecht? Bel of mail en wij bespreken graag met u wat we voor u kunnen doen op dit terrein.

Contact